The Book Pond
1083 recensioner
4542424 besök
Gå ut min själ
pixel
Åke Edwardson
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7643-817-1
En ganska så ruggig deckare, där hjälten är en f d avdankad polis med alkoholbesvär. Allvarligt, var är fantasin? Nåja, det är inget dåligt hantverk i övrigt och den duger gott att fylla ett par höstkvällar med, men jag har alltid lite svårt för när mördaren bara är ruskig utan att man får en förklaring.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: