The Book Pond
1083 recensioner
4542468 besök
Total kontroll
pixel
David Baldacci
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Total control
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-7133-451-3
Baldacci är ett av stjärnskotten i samma klass som John Grisham och kanske Tom Clancy, med teman om makt, pengar och rättrådiga män. Jag blev dock ganska överraskad av hur Baldacci låter huvudpersonen - Jason Archer - vara frånvarande under större delen av boken och i stället låta hans oroliga hustru och en FBI-agent försöka förstå orsakerna bakom hans plötsliga försvinnande och hur de åter ska hitta honom. Även slutet får ett plus i kanten för sin originalitet.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: