The Book Pond
1083 recensioner
4540055 besök
Kvinnan och apan
pixel
Peter Hoeg
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Kvinden og apen
Bokförlag: pixel PAN/Norstedts
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-1-300359-3
Apan i Peter Hoegs bok heter Erasmus och tillhör en ny superintelligent art som Zoo-föreståndaren Adam avser att utföra vetenskapliga experiment på. Adams hustru, den alkoholiserade Madelene, får en speciell kontakt med Erasmus, så till den grad att hon faktiskt räddar honom ur hans fångenskap, flyr med honom till ett paradisliknande naturreservat och till och med har sex med honom(!) Så småningom återvänder de till civilisationen för att försöka stoppa Adam och fler djurförsök.

Det är inte så hemskt ovanligt att författare blandar in djur i sina berättelser för att genom en fabelliknande historia få fram sin poäng. Jag tycker inte den är glasklar i det här fallet, men rör sig kring miljöteman som människors förhållningssätt till naturen, vår civilisations byggande på bekostnad av vår frihet.

Det är väl ett nog så engagerande ämne, men jag uppskattade inte 'Kvinnan och apan' särskilt mycket. Jag förstår mycket väl att en fabel inte är en faktabok, men om jag jämför den här med t.ex. Orwells Animal Farm eller Richard Fuchs Fölungen, så var de på något vis mycket mer trovärdiga. I 'Kvinnan och apan' fick jag ingen känsla för någon av karaktärerna, utan upplevde dem bara som konstiga och ganska osympatiska.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: