The Book Pond
1083 recensioner
4475821 besök
The great Gatsby
pixel
Scott F Fitzgerald
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Den store Gatsby
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 0-14-018067-2
Fitzgeralds klassiker om den amerikanska drömmen personifierad i Jay Gatsby, mannen som har allt. Mitt i det sjudande 20-talet får vi följa berättaren Nick Carraway, som blir inbjuden att bevista Gatsbys beryktade fester på Long Island. Alla vill vara där, alla vill sola sig i glansen av den framgångsrika affärsmannen, men ingen känner eller förstår honom. Allt under det att historien utvecklar sig förstår man att Gatsby bär på en ovilja att se verkliga förhållanden, att han lever i en bubbla.

Jag tror att boken handlar om att hålla skenet uppe, att inte bara lura sin omgivning, utan även sig själv i jakten på en ouppnåelig dröm. Jag tyckte mycket om atmosfären och språket i den, men den är inte helt lätt att förstå.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: