The Book Pond
1083 recensioner
4540034 besök
Tomtar
pixel
Will Huygen
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Leven en werken van de kabouter
Bokförlag: pixel Rabén och Sjögren
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-29-59065-5
För några år sedan visade TV varje jul en tecknad saga som hette 'Trolltyg i Tomteskogen'. Min egen 70-talsgeneration har starka minnen av denna och fortfarande kan man höra spridda citat som 'Titta morsan, en hel tomtearmé'. Varför denna klassiker slutades sända finns det olika teorier om, men här är i alla fall boken som ligger till grund för den 'tomtefakta' som presenteras i filmen.

Här finns all information man kan tänka sig om de små varelserna: vilka olika sorter det finns (hustomte, strandtomte, skogstomte etc), hur de bor, hur gamla de blir, hur skelettet är uppbyggt, vad de jobbar med och vilka fiender som finns, dvs trollen!

Tomtar är en underbar bok med fina bilder som man kan sitta och bläddra och läsa länge i. Den är dock ingenting för framåtskridande tomtefeminister, eftersom här presenteras en strikt uppdelning mellan manliga och kvinnliga sysslor....

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: