The Book Pond
1083 recensioner
4549527 besök
En ängel vid mitt bord
pixel
Janet Frame
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel An angel at my table
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-0-056212-2
Nya Zeeländska Janet Frames självbiografi innehåller egentligen tre böcker: Till landet Är, En ängel vid mitt bord samt Sändebud från Spegelstaden.

Här får man följa en flicka som tidigt kände att hon inte passade in i de mallar som samhället kallar normala. För fet, för konstig, för tillbakadragen. Från att ha varit mobbingoffer går hon ur askan in i elden och hamnar på mentalsjukhus. Till slut ljusnar livet, hon tar sin
lärarexamen, börjar jobba, skriva böcker och blir någon.

Det är ingen bok för att 'visa dem'. Den är inte hämndlysten, bara sorgsen och faktiskt ganska tråkig. Hennes livsöde till trots finner jag det svårt att engagera mig.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: