The Book Pond
1083 recensioner
4549376 besök
Paris to the moon
pixel
Adam Gopnik
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel Random House Trade
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 0-375-75823-2
En amerikansk journalist, hans hustru och deras son Luke får möjligheten att lämna New York och bosätta sig i Paris under några år. Boken handlar om deras erfarenheter, upplevelser och reflektioner.

Adam Gopnik älskar Paris, hans kärlek försvinner inte heller fastän han lämnar turistkvarteren och flyttar in i verklighetens Frankrike med all dess byråkrati, strejker och andra egenheter. Han studerar olikheterna mellan fransmännen och amerikanerna, försöker analysera bakgrunden, talar inte om att det är bättre i USA och ser inte det 'franska sättet' som en personlig förolämpning.

Ibland är det mycket underhållande och jag skrattar högt, andra kapitel är filosofiska, långdragna och ganska obegripliga. Har man bott ett tag i Frankrike är den ändå värd att läsa.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: