The Book Pond
1083 recensioner
4540068 besök
Albert Speer och sanningen
pixel
Gitta Sereny
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Albert Speer: his battle with truth
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-34-51792-8
Tjock bok där Sereny beskriver Speers karriär som Hitlers arkitekt och försöker hålla sig neutral i skuldfrågan. Hon säger inte att Speer skulle vara omedveten om de illgärningar Hitler planerade och genomförde, men samtidigt lyfter boken fram honom som en mycket intelligent, sofistikerad och ovanlig man, varför man inte kan låta bli att undra om författaren är ute efter att skapa lite sympatier trots allt. Men den är ändå väldigt intressant, inte minst ur historiesynvinkel.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: