The Book Pond
1083 recensioner
4549516 besök
Frälsaren
pixel
Colleen McCullough
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel A creed for the third millennium
Bokförlag: pixel Legenda
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-582-0765-1
Liksom 1984 och andra apokalyptiska böcker är detta en mörk futuristisk skildring. I ett ogästvänligt Amerika råder det oändliga vintrar, rigid myndighetskontroll och förtvivlan i människors sinnen. Vad som krävs är hopp och det kommer i form av en man som ger sig ut och talar till folket, en frälsare. Parallellerna till bibeln och Jesus är förstås uppenbara på ett plan, men jag tyckte boken snarare hade släktskap med nämnda 1984, där maktkontroll är ett centralt tema.

Frälsaren är snarast en produkt av styret med det populistiska syftet att ingjuta hopp i och lugna massorna, för att få bort fokus från de svajiga politiska strukturerna. Frälsaren gör mig obehaglig till mods när jag läser den, vilket i och för sig inte är ett skäl att dra ner betyget, men jag tycker den är för mörk och faktiskt lite tråkig emellanåt.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: