The Book Pond
1083 recensioner
4549453 besök
Misstaget
pixel
Björn Hellberg
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ica Bokförlag
Utgiven: pixel 2000
En kort kriminalnovell som man läste ut på någon timme. Innehållet beskrivs enligt följande: Under en vistelse i Paris uppvaktas den unga svenskan Sandra Handler av en charmerande ung man från hemstaden. Den träffen utgör upptakten till ett skräckfyllt elände.

Boken kännetecknades inte alls av den underfundighet som Björn Hellberg visar prov på i TV, utan bara snusförnuftiga, lite gammaldags inflikanden och kommentarer. Så värst mycket spänning var det inte heller. En ganska meningslös bagatell faktiskt.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: