The Book Pond
1083 recensioner
4544040 besök
Vägen till stjärnorna
pixel
Jeffrey Archer
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The prodigal daughter
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-0-045795-7
'Vägen till Stjärnorna' är en fristående fortsättning till Jeffrey Archers 'Rivalerna' (Kane and Abel), som handlar om hur nästa generation axlar arvet från sina fäder. I fokus står Kanes son Richard och Abels dotter Florentyna, som besitter både skönhet och en orubblig vilja. Hennes ambitioner sträcker sig hela vägen till presidentposten i Vita Huset, men som kvinna och judinna får hon kämpa många hårda strider mot fördomar och inskränkthet.

Jag hade inte läst 'Rivalerna', men hade inga problem med att förstå uppföljaren, som är fylld av politiska och personliga intriger, dramatik och tragik. Kärleksinslaget står Florentyna och Richard för, eftersom de naturligtvis blir kära i varandra, mot sina konkurrerande pappors vilja.

Detaljrikedomen kring politikens spelregler kunde ibland kännas lite träiga att ta sig igenom tyckte jag, men det ger å andra sidan berättelsen trovärdighet och politiken blandades dessutom med mer vardagsnära frågor. Jag kände mig ganska ljum inför 'Vägen till stjärnorna'. Ibland hettade det till, men överlag var det här en typisk medelbok.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: