The Book Pond
1083 recensioner
4549567 besök
Madonna
pixel
Christopher Andersen
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Madonna unauthorized
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-7642-845-1
Andersen har tecknat ett porträtt av Madonna från hennes barndom till det stora genombrottet och en bit in på 90-talet. Det är intressant att läsa om hur en människas viljestyrka fullkomligen kan försätta berg och man kan inte låta bli att beundra denna målmedvetenhet, som jag är säker på inte alltid är så sympatisk för de som står i vägen. Men det vilar något kliniskt över boken, som gör att man har svårt att bli engagerad. Om det beror på att Madonna framställs som nästintill omänsklig och maskinlik eller att Andersen helt enkelt inte skriver tillräckligt bra låter jag vara osagt.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: