The Book Pond
1083 recensioner
4542437 besök
Midnatt i ondskans och godhetens trädgård
pixel
John Berendt
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Garden of good and evil
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-0-056249-1
Detta är en av de få inbundna böcker jag köpt på senare år. Det var framförallt omslaget med den lilla statyn med vågskålarna på en kyrkogård som gjorde intryck på mig. Den utspelar sig i mörkaste södern, i Savannah med sin hetta, sina vitrappade exklusiva villor, trädgårdar med mangroveträd, den färgade befolkningens verandor med sina gungstolar.

En journalist anländer från New York och får sig en inbjudan till en fest hos traktens excentriska miljonär, i vars hus ett brott begås samma natt. Det här är en bra berättelse, klassisk, om mörka hemligheter, mänskliga svagheter, kärlek och voodoo. Filmen som Clint Eastwood gjorde fångade atmosfären väl, men på duken blev tempot tyvärr alldeles för långsamt, vilket inte stör i boken.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: