The Book Pond
1083 recensioner
4540006 besök
Heart of darkness
pixel
Joseph Conrad
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Mörkrets hjärta
Bokförlag: pixel Dover
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 0-486-26464-5
Heart of Darkness var kanske den bok som gjorde störst intryck på mig i engelskastudierna. Den tunna skriften var till en början väldigt tung att ta sig igenom; engelskan var svår, handlingen obskyr, vi suckade. Men sedan började vi analysera den på lektionen. Lektor Karin Hansson berättade med inlevelse om alla de bottnar som döljer sig i texten, om hur man kan se den som en historiebeskrivning, en psykologisk skildring, en berättelse om kolonialism.

Vi fick också reda på hur Conrads mästerverk har inspirerat många. T.ex filmen Apocalypse Now bygger på den och när jag såg den många år senare hade jag stor behållning av att ha läst Heart of Darkness för att förstå Kurtz och vad som driver honom till att utforska sitt allra mörkaste innersta. Det här är vad jag skulle kalla en läsuppenbarelse.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: