The Book Pond
1083 recensioner
4475808 besök
My Antonia
pixel
Willa Cather
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Min Antonia
Bokförlag: pixel Virago
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 0-86068-125-4
Som vi läste och analyserade My Antonia fram och tillbaka på engelskan, men så minns man den också långt efteråt. Det är delvis en nybyggarroman, som med ett litet romantiskt skimmer återger tiden när Amerikas gräns fortfarande kunde flyttas västerut. Men det är också en bok om livslång vänskap mellan Jim Burden, som vid tio års ålder blivit föräldrarlös och flyttar till sina morföräldrar på Prärien och den tjeckiska Antonia, som invandrat till Nebraska med sin familj.

Nybyggarna får utstå svåra tider; de har språksvårigheter, längtar hem och är fattiga, men detta berättas rättframt och utan sentimentalitet genom Jims ögon. Antonia är stark och stolt, en överlevare, som genom hårt arbete till slut finner sin plats. Trots att My Antonia inte är en bok där mycket händer och trots de många genomläsningarna, så tyckte jag om den. Cather lyckas göra både sina huvudpersoner liksom de vackra, oändliga prärievidderna levande.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: