The Book Pond
1083 recensioner
4475763 besök
Robinson Crusoe
pixel
Daniel Defoe
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariener
Bokförlag: pixel Tiden
Utgiven: pixel 1962
Expedition Robinson var ett pionjärprogram bland dokusåporna. Men här är originalet. Robinson Crusoe, den enda överlevande från ett sjunket skepp, flyter iland på en öde ö och läsaren får följa honom i hans vardagliga vedermödor med alla praktikaliteter för att överleva. Det är en långsam bok, men trevlig och till sist kommer faktiskt Robinson tillbaka till fastlandet.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: