The Book Pond
1083 recensioner
4540007 besök
Om ingen nyper mig i rumpan snart så går jag hem
pixel
Anna-Karin Elde
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-46-17025-1
I sina teckningar lyfter Anna-Karin Elde fram humorn i vardagen, framförallt ur ett kvinnligt perspektiv. Här behandlas åldersnoja, mens, chokladabstinens, utbrändhet, kroppsbehåring och relationer förstås. Jag skrattade mest åt 'Man känner optimism och tillförsikt inför framtiden' vilket illustreras med en lång raksträcka som slutar med ett gravkors vid horisonten.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: