The Book Pond
1083 recensioner
4544061 besök
Noble House
pixel
James Clavell
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-1-832001-5
Handelsimperiet Noble House lever alltjämt, men det är en strid på kniven för att överleva och mycket har hänt på hundra år (då föregångaren Tai-Pan utspelades) Inte bara konkurrenter, utan även CIA, KGB och Kina är nu spelare i leken. Det är ett omfattande verk, en bra historia, detaljrik och spännande, om än stereotypisk i sina karaktärsbeskrivningar; män är hårda och hänsynslösa, kvinnor är ljuva, men listiga. Så enkelt är det i romanens värld.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: