The Book Pond
1083 recensioner
4544022 besök
Agadir my love
pixel
Pamela Jaskoviak
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7643-570-9
En bok jag fick låna av Carolina i Lyon. En svensk kvinna, Eva, flyr vintersverige, sitt ordinära äktenskap och slår sig ner i ett enkelt hus på Mallorca, där hon lever ett enkelt liv under det att hon försöker skriva och komma tillrätta med sig själv. Parallellt berättas en historia om hennes far, den amerikanska konstnären och hur han efter många år kommer till Sverige för att försöka hitta Eva och hennes mamma.

Om det är tänkt som en bakgrund/ursäkt för Evas beteende kan jag inte veta, men det är en total egotripp hon ägnar sig åt. Huvudpersonen bara flyter med utan att reflektera närmre över om det hon gör är rätt eller fel och därigenom får jag inga direkta sympatier – eller förståelse - för henne när hon isolerar sig från familjen, klipper av sig allt hår, tar sig en ung älskare.

Jag tyckte inte speciellt mycket om den här boken, men den var lättläst och gick snabbt att komma igenom.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: