The Book Pond
1083 recensioner
4475835 besök
Myter och mysterier
pixel
Tage La Cour
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Myter og mysterier
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1973
ISBN: pixel 91-7160-062-0
I den här trevliga boken redogör Tage La Cour för många av de gåtor och legender som är kända över hela världen och som ännu debatteras och ifrågasätts. Till exempel finns här kapitel om Atlantis, Robinson Crusoe, Jack Uppskäraren, Loch Ness-odjuret och Snömannen. Först finns en redogörelse över legendens uppkomst och sedan följer möjliga förklaringar till fenomenet. Det är väldigt intressant och man slits mellan att vilja tro på myten eller att acceptera 'bevisen'. Men någonstans tror jag att människor inte vill att allting ska kunna förklaras; vi har ett behov av att vissa saker i tillvaron är mystiska och oförklarliga.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: