The Book Pond
1083 recensioner
4542444 besök
September
pixel
Rosamunde Pilcher
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-37-10008-4
Efter att ha slukat 'Snäcksamlarna' så var jag inte sen att beställa September. Den är faktiskt inte förlagd till Cornwall, utan till ett gods i Skottland. Där samlas vänner och familj varvid relationer skapas, prövas och blottläggs.

Boken har en svag koppling till Pilchers 'Snäcksamlarsuccé', även om den inte ska ses som en uppföljare. Stilen känns dock igen. Pilcher skriver lågmält och med värme, men vet samtidigt vad som gör en bestseller. Här finns intriger och hemligheter, men drivet i böckerna ligger ändå framförallt i vad som pågår inuti och mellan människor. Jag tycker mycket om hennes person- och naturskildringar. Konstigt nog har jag inte läst fler romaner av henne efter September.

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: