The Book Pond
1083 recensioner
4545159 besök
Solens rike
pixel
James Graham Ballard
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Empire of the sun
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-46-15351-9
Spielberg filmade, men filmen blev inte intressantare än boken, trots John Malkovich. Idén är inte dålig. Under japanernas belägring av Shanghai under WWII, så kommer en liten flygplansintresserad pojke, Jim, ifrån sina föräldrar och hans strävan att hitta tillbaka till dem leder honom till de underligaste platser; ett utomhusmuseum där allsköns beslagtagna lyxatiraljer står uppställda och ett fångläger där han stöter på sköna typer som nämnda Malkovich. Men boken lyfter aldrig och mest avslutar jag den för att jag påbörjat.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: