The Book Pond
1083 recensioner
4539927 besök
Den förvånade purjolöken och andra kåserier
pixel
Marie Carlsson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ekhaga Förlag
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-631-1626-X
Mamma och pappa gav mig denna kåserisamling efter att de hade besökt bokmässan i Örebro. Jag hade inte hört talas om Marie Carlsson tidigare, men låg efterföljande dagar och fnissade åt hennes kluriga och roliga texter.

Hon ironiserar gärna, men är godhjärtad och tack och lov inte en i högen av skribenter som måste vara politiskt korrekta hela tiden. Marie Carlsson skriver om vardagliga saker, sådant som man själv kanske - eller kanske inte - funderat över. Som t.ex svårigheten att öppna ett russinpaket, om hur konstigt fotomodeller sitter, om badparty med trollen och konstiga saker som folk döper sina barn till.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: