The Book Pond
1083 recensioner
4542455 besök
Saknaden
pixel
Ulf Lundell
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-46-17143-6
En bok jag fick låna av Lotta. Ulf Lundell är stor i Sverige, omtyckt. Vad jag kan säga är att han är lättläst i alla fall och han skriver inte illa. Men i övrigt finner jag huvudpersonen i den här boken, den passionerade konstnären, ganska patetisk och barnslig och jag suckar mest över hans infall och kvinnor som passerar revy medan han vältrar sig i den konstnärliga smääärtan.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: