The Book Pond
1083 recensioner
4540063 besök
Lace
pixel
Shirley Conran
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-20-07126-4
En firad skådespelerska samlar tre kvinnor, f d klasskamrater på en internatskola på 50-talet, för att ta reda på vem av dem som är hennes rätta mor. Finessen med boken är att man inte får reda på vem förrän alldeles i slutet. Med Lace kom en av de första böckerna om flärdfulla kvinnor, makt, sex och dunkla historier, vilket har kopierats många gånger om sedan dess, men 1985 tyckte jag den höll rätt bra klass.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: