The Book Pond
1083 recensioner
4549549 besök
Bridget Jones dagbok
pixel
Helen Fielding
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Bridget Jones' diary
Bokförlag: pixel Richters
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-7705-800-3
Jag läste om Bridget i samband med filmen som släpptes i juli med Renee Zellweger i huvudrollen. För att vara den första boken i genren om anti-hjältinnor utan makt, pengar och med ständiga vikt- och kärleksbekymmer så håller den förvånansvärt väl. Ur ett feministiskt perspektiv kan man naturligtvis förfasas över Jones högsta mål i livet (fem kilos viktminskning och att finna den rätte), men den är ändå en ironisk odyssé över någonting som många tjejer upplevt och därför kan man skratta gott åt det.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: