The Book Pond
1083 recensioner
4539947 besök
Den hängande trädgården
pixel
Ian Rankin
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The hanging garden
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-7643-688-8
Ganska underhållande deckare som jämförs med Wallander-böckerna, men jag vet inte om jag håller med riktigt där. Boken hade varit lite intressantare om tonvikten legat mer på utredningen av krigsförbrytelserna och mystiken därikring än gängkrigen som råder i Edinburgh.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: