The Book Pond
1083 recensioner
4549454 besök
The firebrand
pixel
Marion Zimmer Bradley
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Facklan
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 0-7474-0126-8
Här är ännu en bortglömd kvinna ur historien som Bradley har skrivit en roman om: Kassandra, den trojanske prinsen Paris tvillingsyster.

Tidigt upptäcker hon att hon är synsk och har ett speciellt band med guden Apollo, men människor tror att hon är sinnessjuk och lyssnar inte på henne när hon varnar för Trojas annalkande katastrof. Kassandra liksom Morgaine i Avalons Dimmor har speciella gåvor och jag tycker ibland att Bradley nästan blir lite löjligt dramatisk när hon beskriver de syner prinsessan får. Boken är också lite för lång, men bortsett dessa invändningar så gillar jag det sätt på vilket Bradley ger helt nya perspektiv på välkända verk som Illiaden och Odyssén genom att lyfta fram okända och inte minst kvinnliga figurer. Det här är förstås en fiktiv roman, men den är inte desto mindre intressant för det.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: