The Book Pond
1083 recensioner
4542377 besök
Knackarna
pixel
Stephen King
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Tommyknockers
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1989
Ännu en fet Stephen King-bok om ett rymdskepp som landar i Maine och påverkar befolkningen på olika vis. Den var inte omedelbart otäck, utan gav snarare en smygande obehagskänsla.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: