The Book Pond
1083 recensioner
4475851 besök
Resan till Ixtlan
pixel
Carlos Castaneda
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Journey to Ixtlan: Lessons of Don Juan
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-20-07342-9
Det här är den tredje boken om hur Carlos Castaneda möter indianen och trollkarlen, Don Juan, för att under dennes vägledning lära sig trolldom och jägarens innersta väsen. Jag läste den under min högskoletid i Växjö (den ingick i kurslitteraturen till Sociologikursen) och var inte speciellt imponerad. Känslan man får är att Castaneda har rökt på en hel del innan han satte sig vid skrivmaskinen, för flummig är bara förnamnet. Litterär drogromantik kan man kanske säga.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: