The Book Pond
1083 recensioner
4549437 besök
Mrs Dalloway
pixel
Virginia Woolf
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-0-057405-8
När jag hade läst the Hours som är en fantastisk bok, inspirerad av Mrs Dalloway, var jag bara tvungen att läsa förlagan.

Virginia Woolf fascinerar mig som person med sitt temperament, sin sinnessjukdom, sin vassa tunga. Men jag finner inte att något av detta har överförts till hennes bok. Jag har börjat om med Mrs Dalloway två gånger. Båda gångerna har jag bara kommit ett femtiotal sidor innan jag gett upp. Jag kan finna visst nöje i att få de londonska miljöerna beskrivna för mig, men i övrigt tråkar de n ut mig helt enkelt.

Jag vet om att den är långsam, att hela handlingen utspelar sig under en dag. Men det är inte tempot som är problemet. Det är språket. Liknelser i varenda mening, så att man ideligen tappar tråden, högtravande språk, onaturlig dialog. Vad är t.ex något av det första Clarissa säger till Peter när de återses efter många, många år: - Minns du hur rullgardinerna alltid smällde och flaxade på Bourton? Det känns inte trovärdigt att någon skulle möta sin ungdoms kärlek med sådana helt lösryckta ord. Kanske gör man inte boken rättvisa förrän man kommit längre i den och det är inte ofta jag undlåter att läsa ut något jag påbörjat, men den här gången får det bli så.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: