The Book Pond
1083 recensioner
4539904 besök
Törnfåglarna
pixel
Colleen McCullough
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The thorn birds
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1980
Törnfåglarna blev otroligt stor när den kom, inte minst efter TV-serien där Richard Chamberlain fick sitt definitiva genombrott i gestaltningen av Fader Ralph. Som vi grät. Det är en mäktig, mycket dramatisk och bra roman, där man får följa en australisk familj i tre generationer. I centrum står dottern Maggie och vi får följa hennes uppväxt på den australiska fårfarmen, hennes dåliga relation till sin känslokalla mor, ett mönster hon ska komma att upprepa med sin egen dotter och inte minst handlar Törnfåglarna om hennes förbjudna kärlek till den katolska prästen Fader Ralph.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: