The Book Pond
1083 recensioner
4549475 besök
Strandsatta
pixel
Lucy Irvine
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Castaway
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-37-09296-0
En sann berättelse om hur en ung kontorist svarar på en annons om att bli sällskap åt en äldre man på söderhavsön Tuin. Hon far dit och är beredd på att leva Robinson Crusoe-liv.
När hon väl vant sig vid det hårda livet med att skaffa föda och mota bort insekter samt svälja irritationen över den arrogante mannen, så upptäcks de av civilisationen och Irvine inser att hon inte gillar det alls.

Precis som Lucy själv gillar jag första hälften av boken bäst, dvs när paret fortfarande är ensamma på ön och tvingas kämpa för att skaffa mat och att lära sig stå ut med varandra. När de får kontakt med den omgivande befolkningen försvinner både själva idén och lite charmen med boken.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: