The Book Pond
1083 recensioner
4549552 besök
Världens dåligaste språk
pixel
Fredrik Lindström
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7643-782-5
Fredrik Lindström, som tidigare för massorna mest varit känd som ståuppkomiker, Hassan-medlem och kvick deltagare i På Minuten, tar i denna odyssé över svenska språket fram sina mindre kända sidor som språkvetare.
Han gör det på ett lättsamt, men begåvat sätt och det är väl sällan man läst en fackbok med sådant nöje och ändå sådan behållning. Här får vi lära oss om språkets uppbyggnad, ursprung och allmänt rådande trender.

Fredrik Lindström undervisar utan pekpinnar och det kan väl hända att en och annan svensklärare tycker hans språkliberalism är fördärvlig, men det är ingen annan som lyckats få ett helt folk så engagerat i sitt eget modersmål, dels genom boken och dels genom TV-serien Värsta Språket som bygger på boken. Intressant, roligt och lärorikt.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: