The Book Pond
1083 recensioner
4475784 besök
The handmaid's tale
pixel
Margaret Atwood
Framsidesbild
5
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Tjänarinnans berättelse
Bokförlag: pixel Ballantine Books
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 0-449-21260-2
Boken utspelar sig i en nära framtid, där mänskligheten efter miljökatastrofer har blivit mindre fertil. Men det nya styret vill inte bygga upp samhället igen genom att låta sexuell frihet råda, utan i stället rekryteras 'tjänarinnor' vars äggstockar fortfarande är i fungerande skick. De får ta den sterila hustruns plats i sängkammaren, där själva samlaget har förminskats ner till en känslokall ritual.

Tjänarinnan Offred lider i denna nya tidsålder, där allting kretsar kring kvinnors kroppar, där nya hierarkier har byggts, barnalstrande och sterila kvinnor har vänts mot varandra och avundsjuka florerar. Handmaids går till exempel alltid ut två och två, för att enligt reglerna agera varandras spioner. Offred sörjer sitt gamla liv och en dag träffar hon Moira, som visar henne att bakom fasaderna finns det många, många fler som hon.

Atwood skrev A Handmaid's Tale som en slags protest mot Reaganregimen, då konservativa, religiösa grupper hade stort inflytande på vilka rättesnören som skulle gälla i samhället som förbud mot aborter, återinförande av kristendomen i skolorna, förbud mot homosexualitet. Atwood driver till sin spets vilken terrorstat som kan växa fram om sådan inskränkthet och moralpolis får vara rådande och samtidigt visar hon att man kan lagstifta allt man orkar, för människor är ändå mänskliga och har vissa behov oavsett vad lagen säger.

Det här är en av de bästa böcker jag läst. Man blir upprörd, frustrerad, man förfasas och glädjs och utöver en fantastisk historia får man njuta av ett lika fantastiskt språk.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: