The Book Pond
1083 recensioner
4542467 besök
Passionsspelet
pixel
Jonas Gardell
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel PAN/Norstedts
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-1-911491-5
En liten pocketbok, som jag fick en födelsedag. Detta är Gardells första roman och handlar om två unga pojkar, som ska vara med i en teateruppsättning och som blir kära för första gången. Gardell kastar sig ju ofta mellan högt och lågt. Ibland är det vansinnigt humoristiskt för att sedan dyka rakt ner i svarta grubblerier. Men här har han inte riktigt hittat den balansen, utan levererar bara en känslig och teatraliskt dialog samt en ganska tråkig historia, som jag inte alls uppskattar.

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: