The Book Pond
1083 recensioner
4475750 besök
Clear light of day
pixel
Anita Desai
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Dagens klara ljus
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 1980
ISBN: pixel 0-14-010859
Också detta en bok vi introducerades till under engelskastudierna. Jag läste om den många gånger, då jag skrev en uppsats kring Clear light.. och den växer för varje gång. Det finns så många underbara detaljer att suga i sig ur Desais beskrivningar av den indiska hettan, naturen, folket, maten.

Boken handlar om två indiska systrar som möts igen efter många år. Den ena är gift och till synes framgångsrik. Den andra blev kvar i föräldrarhemmet, ogift och bitter. Mellan dem ligger kärleken till brodern, men är den tillräcklig för att försonas och gå vidare?

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: