The Book Pond
1083 recensioner
4539942 besök
En god mor
pixel
Sue Miller
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel A good mother
Bokförlag: pixel Prisma
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-518-1951-1
Inte det vanliga hopkoket om karriärkvinnor som söker hämnd, som jag verkade förtjust i under tidiga tonåren. En god mor handlar i stället om hur en kvinna försöker kombinera sin mammaroll med att vara passionerad älskarinna. Det blir konflikter, inte minst med barnets far, som helt plötsligt finner henne olämplig och drar upp fallet till rätten. Bra.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: