The Book Pond
1083 recensioner
4549515 besök
Nalle Puh
pixel
A.A Milne
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Winnie the Pooh
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-48-29483-7
Man blir aldrig för vuxen för Nalle Puh och hans vänner. Milne skriver väldigt finurligt och roande om alla upptåg med den underfundige Puh, skärrade Nasse, stirriga Tiger, moderliga Kängu, dystra I-or med flera, som man kan läsa hur många gånger som helst.

I den första boken fångar Nasse och Puh nästan en Tessla, Puh möter en Heffaklump, I-or har födelsedag och Cristoffer Robin leder en expedition (expotition) till Nordpolen, för att nämna några kapitel.

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: