The Book Pond
1083 recensioner
4549391 besök
Utvandrarna-serien
pixel
Vilhelm Moberg
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna, Sista brevet till Sverige
Bokförlag: pixel
Utgiven: pixel
Jag tog mig igenom Mobergs Invandrar-/Utvandrarsvit på gymnasiet. Filmerna (musikalen!) är ju välbekanta vid det här laget och böckerna är väl minst sagt att betrakta som nationalepos.

Moberg har skrivit en fantastisk saga om några av de tusentals svenskar som emigrerade över Atlanten på 1800-talet, som tog sig från fattigdom och vedermödor till nya prövningar i ett främmande land. Intressant, välskrivet och realistiskt som det är, blir det samtidigt för mycket elände och tungsinthet för mig, även om jag faktiskt läser till sista sidan av Sista brevet till Sverige. Av böckerna är Utvandrarna och Invandrarna bäst och slutbetyg blir en fyra.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: