The Book Pond
1083 recensioner
4542407 besök
Steget efter
pixel
Henning Mankell
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7324-649-2
Wallander är trött på sig själv, samhället och världen i vanlig ordning. I samband med jakten på en brutal mördare snubblar Wallander över en kollegas dunkla hemlighet och utredningen går bara sakta, sakta framåt. Men det är man som läsare tacksam över, så att boken räcker längre. Ohyggligt spännande.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: