The Book Pond
1083 recensioner
4549550 besök
Villospår
pixel
Henning Mankell
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-7324-539-9
Boken med Indianen på framsidan var den första Wallander-deckare jag läste. Min syster kunde inte slita sig ifrån böckerna under vår tågluff i Europa 1998 och jag tog över i takt med att hon slukade dem. Här blir Kurt spaningsledare efter en seriemördare som slumpmässigt verkar välja ut sina offer och sedan skalperar dem. Nästan lite väl grym, fast mycket spännande förstås. Mankell vill nog låta oss förstå vad som kan hända med barn som blir illa behandlade hemma och av samhället.

Villospår har filmatiserats i en bedrövligt dålig produktion, den ska man inte döma boken efter.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: