The Book Pond
1083 recensioner
4475781 besök
Rufus
pixel
Doris Lessing
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Rufus, the survivor
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-7160-934-2
En söt liten novell om en herrelös katt som adopterar en familj.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: