The Book Pond
1083 recensioner
4549393 besök
Grabben i graven bredvid
pixel
Katarina Mazetti
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Alfabeta
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7712-951-2
Den färglösa akademiska bibliotekarien Désire, även kallad Räkan, tveksamt sörjande änka sedan någon tid, möter rättframme bonden Benny och ljuv musik uppstår. Men hur olika kan man egentligen vara för att det ska funka? Jag skrattar och gråter om vartannat. Älskar den här boken, läser ut den på en dag.

Sedermera blev boken också uppskattad film med Elisabeth Carlsson och Michael Nyqvist.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: