The Book Pond
1083 recensioner
4543989 besök
Tyst du är död
pixel
Katarina Mazetti
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Alfabeta
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-501-0020-3
Mazetti prövar nya grepp och skriver en deckare. Fast särskilt ruskigt är det inte och det är väl kanske inte meningen heller. Berättelsen återges av två personer: praktikanten Malla som skriver brev till sin bästa 'vän' Jonas och den synske skivproducenten. Det är ett misstag att låta den sistnämnde komma till tals tycker jag. Hade varit bättre att koncentrera sig på Malla och även låta Jonas svar få plats i boken. Det hade också varit trevligt om deras kärlekshistoria hade tillåtits utvecklas mot slutet lite mer. Annars är boken rappt och roligt skriven, sitt mord till trots.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: