The Book Pond
1083 recensioner
4540082 besök
Avspänd utan mediciner
pixel
Ainslie Meares
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Relief without drugs
Bokförlag: pixel Natur och Kultur
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-27-07537-0
Jag köpte 'Avspänd utan mediciner' när jag skulle ut på en resa till Malaysia. Jag såg framför mig hur jag skulle få gott om tid till avslappningsövningar på en solsmekt strand, men då hade jag inte räknat med de ettriga sandflugorna...

Ainslie Meares är en australiensk psykiater som introducerade avspänningsövningar för västerlänningar på 60-talet. I sin bok (som gick i nytryck 1999) presenterar han tillvägagångssättet på ett ganska avskalat och kliniskt vis, utan att blanda in österländsk mystik eller new age-influenser, vilket säkert kan kännas tilltalande för många. Själva övningarna är hur användbara som helst, även på 2000-talet och är inga konstigheter alls.

Nej, det som är 'lustigt' med den här boken är hans långa redogörelse för vad som kan orsaka spänningar och som minst sagt är präglat av en konservativ tidsanda. Jag citerar: 'En ung människa kan bli spänd enbart av den anledningen att hennes kamrater är promiskuösa.' (Dvs har sex före äktenskapet enligt Meares...) 'P-pillrens lättillgänglighet har å andra sidan lett många flickor som annars skulle ha varit återhållsamma in i sexuella förbindelser. Många av dessa unga kvinnor drabbas av nervös spänning, inte därför att de tvekar om det är rätt att ta pillren, utan därför att deras nya levnadsssätt ger dem samvetsbetänkligheter.' eller varför inte 'Kvinnan är till sin natur mer beroende än mannen. Därför drabbas hon lättare av otrygghetskänslor när hon inte vet om hon kan lita på sin make.' Eller den värsta: 'En stor skillnad i intelligensnivå mellan man och hustru kan vara en ständig källa till spänning, särskilt om det är hustrun som är den mest intelligenta. Om hon inte är mycket finkänslig kommer hon med sin högre intelligens att dominera äktenskapet på ett sätt som kan bli oförenligt med makens manlighet...'

I Meares värld är kvinnor husmödrar med ett måttligt eller ringa sexbehov, män familjeförsörjare som måste 'lägga band på sig' för hustruns skull och homosexualitet är i regel en illusion som går att bota. Om man har svårt att smälta de här gammelmodiga värderingarna, så finns det säkert modernare böcker i samma ämne. Kan man bortse från det moraliska dravlet finns här tillämpbara avspänningsövningar för den intresserade.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: