The Book Pond
1083 recensioner
4540040 besök
The hours
pixel
Michael Cunningham
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Originaltitel: pixel the hours
Svensk titel: pixel Timmarna
Bokförlag: pixel 4th Estate
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 1-84115-035-5
The Hours är en av de vackraste böcker jag läst. Den är omsorgsfullt författad, skriven i ett mycket långsamt tempo då den utspelas under en dag, liksom Mrs Dalloway av vilken Cunningham har inspirerats och gör referenser till på flera sätt.

Berättelsen växlar mellan fyra människors liv, som Cunningham snillrikt väver ihop: Clarissa (Vanessa Dalloways alter ego), en medelålders kvinna i full färd med att förbereda sin födelsedag, hennes käre vän Richard, insjuknad i AIDS (men nog har han ändå lovat att komma på Clarissas fest), författarinnan Virginia Woolf, som i sitt hem i Bloomsbury kämpar mot sina demoner och precis har börjat skissa på boken Mrs Dalloway och slutligen Laura Brown, en hemmafru på 50-talet, som lever i en typisk villaförort, har en hårt arbetande make och barn, men under ytan håller hon på att kvävas av hela idyllen.

En detalj, som jag tänkte på, när Laura checkade in på hotellet, är att hon får rum 19, precis som i Doris Lessings novell To Room Nineteen, vilken också handlar om kvinnan som har allt, utom tid för sig själv och sin egen utveckling (mycket läsvärd för övrigt). Om det är en ren tillfällighet eller inte vet jag inte.

Timmarna är hursomhelst en bok att njuta och läsa om.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: