The Book Pond
1083 recensioner
4539990 besök
1984
pixel
George Orwell
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1984
När George Orwell skrev 1984 hade han nog aldrig kunnat föreställa sig att hans mardröm om övervakningsmekanismen Storebror år 2002 skulle ge namn åt en Underhållningsserie i reklam-TV. Dokusåpans Big Brother har dock lite att beskaffa med fiktionens totalitära stat, där invånarna indoktrineras med budskap som 'Krig är fred - Frihet är slaveri - Okunnighet är styrka'.

En individ, Winston Smith, ser igenom fasaden och börjar bryta mot regler. Han upptäcker att han inte är ensam i sin strävan efter frihet, men uppror är något som en maktstat aldrig kan acceptera...

1984 är inte längre en helt orealistisk verklighetsskildring. Vi observeras var vi än går, det finns register som talar om var vi bor, vad vi köper. Borde vi vara mer skrämda inför utvecklingen än vad som är fallet? Har vi fallit offer för konformiteten? För 1984 är en mycket obehaglig men läsvärd story och inget som ett samhälle bör eftersträva.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: