The Book Pond
1083 recensioner
4549556 besök
Animal farm
pixel
George Orwell
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Originaltitel: pixel Djurgården
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 0-14-012670-8
Animal Farm var den första boken vi introducerades till i engelskastudierna på högskolan. Jag antecknade glosor som en galning, för jag trodde att man kuggades om man inte kunde precis allt. Well...

För att vara en så tunn bok, är dess sprängstoff förvånansvärt. Här får sovjetisk planekonomi sig en rejäl däng på nosen. Den statuerar exempel på exempel i sin lätt maskerade fabelform vad som händer när man försöker kväva individen och driva kollektivet och jämlikhet till sin spets. 'All animals are equal, but some are more equal than others' är ett berömt citat av den intrikata grisen (läs Lenin), som råkat tillskansa sig makt i djurgården. Som sig bör i fabler avslutas verket med en tillfredsställande sensmoral.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: