The Book Pond
1083 recensioner
4539940 besök
Populärmusik från Vittula
pixel
Mikael Niemi
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-1-300773-4
Jag börjar läsa boken på Hasseludden och skrattar högt åt de första kapitlen i den annars så stillsamma miljön därute. Skrönor och anekdoter från mörkaste Norrland, den ena värre än den andra, serveras samtidigt som historien om en pojke och hans bästa kompis berättas.

Mikael Niemi fick Augustpriset under 2000, säkert ett välförtjänt sådant och Populärmusik... är säkert långt mer lättillgänglig än vad som brukar gå hem hos kritikerna i allmänhet. Men när jag kommer mot slutet av boken har jag liksom tröttnat på alla starka, sprittåliga karlar, bredhöftade kvinnor, smutsiga ungar och mustig atmosfär. Det känns nästan som lappsjuka och jag längtar till civilisationen.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: